Dahldiner (besloten)


Voorstelling bij een huwelijksjubileum.