Verhalenatelier


Houd je van verhalen?
Lees je ze graag? Hoor je ze het liefst? Of wil je ze zelf maken?
Wil je je eigen verhalen of die van iemand anders kunnen vertellen?
Kom dan naar het Verhalenatelier!
Verhalenverteller Frank Belt laat je deze middag eerst horen wat verhalen vertellen is. Daarna gaan we samen op zoek naar jouw eigen verhaal. Als je naar huis gaat, heb je een verhaal dat je zelf kunt vertellen aan iedereen die het wil horen.
Misschien ontdek je deze middag wel dat jij een geboren verteller bent!

Informatie en opgeven: https://www.sjorssportief.nl/activiteit/84624/verhalenatelier