Privacy Verklaring


Privacyverklairng

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Op Verhaal kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Op Verhaal en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Op Verhaal verstrekt. Op Verhaal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres

WAAROM OP VERHAAL GEGEVENS NODIG HEEFT

Op Verhaal verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch of per email contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt.
Als je gevraagd hebt om de Nieuwsbrief te ontvangen worden je naam en emailadres opgenomen in de verzendlijst.

HOE LANG OP VERHAAL GEGEVENS BEWAART

Op Verhaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Op Verhaal verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@opverhaal.nl. Op Verhaal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Afmelden van de Nieuwsbrief kan via de link onderaan diezelfde Nieuwsbrief. Je gegevens worden na je afmelding verwijderd uit de verzendlijst.

BEVEILIGEN

Op Verhaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Op Verhaal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als je de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Op Verhaal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Op Verhaal op via info@opverhaal.nl.

Op Verhaal is als volgt te bereiken:
Postadres: Lanen 54, 8861 CE Harlingen
Vestigingsadres: Lanen 54, 8861 CE Harlingen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27351439
Telefoon: 06-18750985
E-mailadres: info@opverhaal.nl