10 jaar Op Verhaal!


In 2019 bestaat Op Verhaal 10 jaar! Natuurlijk vier ik dat.

Eind 2018 kon ieder die dat wilde kans maken op een gratis voorstelling of workshop in 2018. Zeven mensen en organisaties stuurden daarvoor een creatieve bijdrage in. Hier kun je volgen hoe ik dit jubileum met hen vier.

11 april 2019 – Workshop in Gouda
In mijn geboortestad Gouda verzamelden twaalf mensen zich om op zoek te gaan naar een verhaal bij een door henzelf ingebracht personage. Het werd genieten van ieders betrokkenheid, leergierigheid en de verhalen die in de loop van de dag opborrelden. Over schipper Klaas met zijn almaar groeiende kinderschaar, de steen van het graf van Christus eigenhandig meegenomen door Folbert Jacobs, de (heerlijke!) kaas van Geesje de Jong, het vrouwen-jazzorkest van Clara de Vries, de ontdekking van de verhalen van het Alhambra door Wahington Irvin en wat al niet meer. Ik heb begrepen dat een deel van de verhalen terug te horen zal zijn tijdens de eerstvolgende Zotte Zaterdag. Op naar Gouda dus!

7 mei 2019 – workshop op Ameland

Op 7 mei mocht ik het tweede cadeau ter gelegenheid van 10 jaar Op Verhaal gaan brengen. Vroeg op en genietend van de Waddenzee naar Ameland. Dankzij de drie inzendingen van dit eiland werd het een dagworkshop voor Ameland Vertel.

‘s Morgens verdieping van de dingen waar we vorig jaar aan hebben gewerkt voor Expeditie Ameland. ‘s Middags hebben we samen gewerkt volgens de methode van de Handleiding Vertelkringen zoals die jaren geleden ontwikkeld is bij de Verhalenboot. Een mooi handvat voor de bijeenkomsten van de Amelander vertellers.
Wie me hier een beetje volgt weet dat Ameland vertrouwd terrein geworden is en het was gewoon fijn om terug te zijn in deze groep mensen. Net als in Gouda was het dus ook een cadeautje aan mezelf.

22 mei 2019 – workshop in Leeuwarden

Dit keer  een privéworkshop voor Charlotte Penders. Ze bedacht en vertelde tijdens de workshop een verhaal over een walvis die wilde dansen maar niet meer kon stoppen met draaien.
Het blijft een feest om de verbeelding bij mensen tot leven te wekken. Zo snel als er iets moois kan ontstaan. We zitten vol verhalen.

10 oktober 2019 – ‘Verhalen van Friesland’ in Wommels

It wie in noflike jûn.
Op 10 oktober mocht ik Verhalen van Friesland vertellen voor de buurtvereniging Hofkamp in Wommels. Dankzij Pieteke de Boer. Zij zond in het kader van de actie rond 10 jaar Op Verhaal een gedicht in en deze vertelavond was het resultaat. Het vond allemaal plaats in een oude werkplaats waar de vloerbedekking voor een deel bestond uit oude grafzerken. Volgens de eigenaar lagen daaronder eerdere vertellers. Ik was gewaarschuwd….
Gelukkig heb ik het overleefd. Zelfs ook al vertelde ik al die Friese verhalen in het Nederlands voor Fries publiek. Pieteke zal blij zijn om te lezen dat zo’n avond een stimulans is om toch eens ‘de cursus’ te gaan doen. Zodat ik ook Fries durf te spreken in plaats van alleen verstaan en lezen.
Volgend jaar misschien. Als Op Verhaal 11 jaar bestaat.

Wie hebben er eigenlijk voor gezorgd dat Op Verhaal zo ver kon komen? Op de Facebookpagina is dat in de loop van het jaar te lezen.