10 jaar Op Verhaal!


In 2019 bestaat Op Verhaal 10 jaar! Natuurlijk vier ik dat.

Eind 2018 kon ieder die dat wilde kans maken op een gratis voorstelling of workshop in 2018. Zeven mensen en organisaties stuurden daarvoor een creatieve bijdrage in. Hier kun je volgen hoe ik dit jubileum met hen vier.

11 april 2019 – Workshop in Gouda
In mijn geboortestad Gouda verzamelden twaalf mensen zich om op zoek te gaan naar een verhaal bij een door henzelf ingebracht personage. Het werd genieten van ieders betrokkenheid, leergierigheid en de verhalen die in de loop van de dag opborrelden. Over schipper Klaas met zijn almaar groeiende kinderschaar, de steen van het graf van Christus eigenhandig meegenomen door Folbert Jacobs, de (heerlijke!) kaas van Geesje de Jong, het vrouwen-jazzorkest van Clara de Vries, de ontdekking van de verhalen van het Alhambra door Wahington Irvin en wat al niet meer. Ik heb begrepen dat een deel van de verhalen terug te horen zal zijn tijdens de eerstvolgende Zotte Zaterdag. Op naar Gouda dus!

Wie hebben er eigenlijk voor gezorgd dat Op Verhaal zo ver kon komen? Op de Facebookpagina is dat in de loop van het jaar te lezen.